Beschikbaarheid in één oogopslag

Lees hier een aantal beschrijvingen van direct inzetbare zorgprofessionals. Raitis Zorginzet heeft uiteraard een groter netwerk dan alleen de onderstaande voorbeelden.

Namen worden niet genoemd omdat het zelfstandig ondernemers zijn, ze zijn geen werknemers van Raitis Zorginzet.

Een ontzettend scherpe en gedisciplineerde sociaal pedagogisch werker. Heeft eerst ervaring opgedaan binnen penitentiaire inrichtingen als complexbewaarder. Daarna ontwikkelde hij zich als (persoonlijk) begeleider binnen de (forensische) psychiatrie en jeugdzorg. Betrouwbaar en gelijkwaardig zijn, is voor hem ontzettend belangrijk.

Beschikbaar

Een maatschappelijk werker (HBO geschoold) die ook nog voor de klas heeft gestaan. Het verlangen naar het werken met mensen in de zorg maakt dat hij weer midden in het werkveld staat. Deze maatschappelijk sportcoach heeft al flink wat jaren werkervaring in de daklozenopvang, het beschermde wonen en met het werken met de doelgroep die tussen wal en schip valt. 

Beschikbaar

Een Social Worker met verschillende ervaringen in met name de LVB-sector. Met zijn verleden in de forensische psychiatrie, jeugdzorg, GGZ en het begeleid wonen is hij breed inzetbaar. Hij biedt veiligheid, duidelijkheid en structuur. 

Flexibel inzetbaar

Deze zeer ervaren HBO-verpleegkundige is BIG-geregistreerd en heeft alles al gezien in de zorg. Haar werkervaring ligt met name in de TBS en de (forensische) psychiatrie. Haar kwaliteiten zijn te omschrijven als coachend, kritisch, scherp en analytisch. Een schoolvoorbeeld van directe kwaliteit.

Flexibel inzetbaar