Peili: Een Fins woord voor spiegel

Raitis Zorginzet is meer dan een bemiddelingsbureau. We denken mee met organisaties, maar ook met ZZP’ers. Daarom biedt Raitis intervisie aan voor zelfstandige zorgprofessionals! Als zelfstandige hoor je te investeren in je eigen onderneming. In de zorg ben je zelf het instrument, dus waar dien je in te investeren? In jezelf! En hoe tof is het om dat te doen samen met andere collega-ondernemers. Dat kan bij Raitis: Peili! Een Fins woord voor spiegel.

Bij Peili leren ZZP’ers van en met elkaar

Intervisie is een ontwikkelingsgerichte methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Het beoogt deskundigheidsbevordering, waarbij collega ZZP’ers een beroep op elkaar doen om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Hiermee verbeter je jouw kwaliteit van dienstverlening. De professionele ontwikkeling van jou én anderen wordt gestimuleerd in deze vorm van reflectie. Met intervisie breng je verdieping aan in verschillende onderwerpen: inhoudelijk werk, belemmerende gevoelens of overtuigingen, (problematische) vraagstukken, ontwikkelingen in het ondernemerschap.

Reflectie

Het reflecteren met collega’s is een verplicht onderdeel van het ondernemerschap in de zorg (WKKGZ). Als je geregistreerd bent namens je beroepsgroep (als GGZ-Agoog, SKJ’er of Maatschappelijk Werker) behoor je dit aan te leveren om je accreditatie op orde te houden. Als hulpverlener wordt er verwacht dat je leert van je werkervaringen en dat werkt het beste door dit te delen met collega’s. Bij Peili is er sprake van gelijkwaardigheid. Of je nou al jaren in het vak zit of net beginnend ondernemer bent, het is veilig voor iedereen. Door in te zetten op het ontwikkelen van inzicht en probleemoplossend vermogen, wordt de Peili-groep gestimuleerd om samen tot nieuwe perspectieven te komen. Denk hierbij aan gedragsverandering, overstijgend denken of het aanspreken van eigen zwarte vlekken.

Hoe werkt het?

Een Peili-groep kan van start gaan als er maximaal 5 of 6 deelnemers zijn. Er worden per jaar minimaal zes bijeenkomsten van twee uur georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten en begeleid door een gecertificeerd intervisiebegeleider van Peili. Hij/ zij leidt en bewaakt het proces met de bijbehorende spelregels die de groep met elkaar afspreekt. De klik met elkaar is belangrijk en behoeft tijdens de eerste bijeenkomsten prioriteit. Er wordt gekozen voor een intervisiemethode waarbij twee inbrengen worden besproken. Peili zorgt voor een goede organisatorische afstemming en voor de juiste registratie.

Het uitgangspunt is dat de intervisiegroep na een aantal sessies (waarbij iedereen twee keer aan de beurt is geweest) zonder intervisiebegeleider verder kan.

Peili

  • Georganiseerde en begeleide intervisie op een centraal gekozen locatie;
  • Een intervisiebegeleider die oogt heeft voor veiligheid, het proces en de individu;
  • Een hand-out;
  • Ondertekend registratieformulier voor intervisie;
  • Verdiepende connecties in het ondernemerschap;
  • Een veilig maar ondernemend leerklimaat om jezelf verder te ontdekken en te ontwikkelen.
Aanmelden? training@raitis.nl